Student Park

In KILO's student Park, KILO provides law students with the opportunity to publish (upload) short articles on legal issues. In the forum section any opinions (whether legal or other) may be expressed. For both sections KILO reserves the right to edit, summarize and/or delete uploaded files or statements.

Please mail any documents, contributions or remarks as an attached Word-document to brunokoren@korenlegal.com

The next two articles are examples that describe current legal developments in the Netherlands. Please note that these articles have not been created by KILO but are summarised parts of a corporate law newsletter of De Brauw Blackstone Westbroek N.V.

Nieuwe Wetsvoorstellen Corporate Governance

In de Tweede kamer heeft op 3 september 2009 een algemene zitting over corporate governance plaatsgevonden. Voorafgaand daaraan heeft de minister van Financiën in een brief van 27 augustus 2009 een en ander vast gelegd (TK 2008-2009, 31 083, nr 32). Van deze zitting is een verslag opgesteld d.d. 24 september 2009 (TK 2009-2010, 31 083, nr. 35.)

NVB presenteert Code Banken

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft op 9 september 2009 de Code Banken vastgesteld. De Code is opgesteld in reactie op het rapport "Naar herstel van vertrouwen" van de Commissie Maas van 7 april 2009. De aanbevelingen uit hoofdstuk 1 en 2 van het rapport zijn omgezet in de Code Banken.