Koren Advocaten

Koren Advocaten is opgericht in 1999 en is gespecialiseerd in met name de volgende vakgebieden:

  • Ondernemingsrecht: fusies en overnames, vennootschapsrecht, corporate governenace;
  • Insolventierecht: faillissementsrecht, herstructureringen, advisering van bedrijven in moeilijkheden;
  • Handelsrecht: distributie en agentuur overeenkomsten;
  • Intellectueel eigendomsrecht: merk inbreuken en nabootsing;
  • Arbeidsrecht: arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht.

Koren advocaten vertegenwoordigt een aantal vooraanstaande Nederlandse ondernemingen.